Liian paljo hyvvee on ihanoo.
Anna kaekkes, vua elä periks.
Kompastelu voep estee kuatumisen.
Joka ihteesä luottaa, se kykysä tuploo.
Naara itelles ennenku muut kerkiää.
Ikkee tulloo, vua vanhaks ee tarvihe tulla.
Huominen on monesti viikon kiireisin päevä.
Jos mieles tyhjenöö, elä unneota katkasta iäntä.
Lukemalla ee uimaan opi, vetteen se on mäntävä.
Ne tekköö, jotka ossoo - jotka ee ossoo, ne arvostelloo.
Et ossoo naatiskella jootilaisuuvesta, jos sinulla ee oo paljo töetä.
Leoka pystyyn kun tulloo kova paekka, pyssyypähä aenae suu kiinni.
Turha hättäily ja voohoilu on mielikuvituksen viärinkäättöö.
Monesti voettajat on hävinneetä, jotka piätti koettoo kerran vielä.
Kaks syytä on tekemättä mittää:
    1. oot yrittännä ennennii,
    2. et oo ennenkää yrittännä sitä.

- Kuka lienöö tämännii rustanna?